FANDOM


Chrono
Chrono.face
Chrono Heat je hlavní hrdina. Je majorem Ishbalské armády. Vojákem je už od dětství, protože v jeho asi pěti letech mu zemřela matka a brzy poté i otec. Jeho otec byl voják a v případě že by zemřel měl Chrona vychovávat jeho dobrý kamarád Crost (tehdy plukovník), který také sloužil v armádě.

Když byl už Chrono majorem Ishbalské armády, dostal od Crosta za úkol rozdrtit se svou jednotkou Overkills údajnou rebelii ve vesnici Xenotime. Xenotime bylo bez boje vypáleno. Tehdy začal Chrono o rozkazech pochybovat. Začaly ho sužovt výčitky, přesto byl ochoten bohovat dál za Ishbal.

Po misi v Xenotime je Chrono vyslán do Korinu, kde má zjitit umístění dvou zajatých Ishbalských vojáků. Poté je se svou jednotku a poručíkem Crystou osvobodit. Chronovi se povede Korin obsadit, ale zahne při tom jeden z jeho mužů a oba vojáci, které měl osvobodit. To vyvolá další výčitky a pochyby. Následuje obsazení Korinské radnice v níž je zbytek Korinských zabarikádován i s Alucardem, majorem města. Alucard a ostatní Korinští padnou a Chrono cítí další výčitky. Ty cítí i po další misi, která se odehrává v Triscallu. Zde má doprovodit generála Jubeie při ubytování vojenského oddílu pro případ opakování incidentu v Korinu. Jubei tvrdí že zdejšího majora zná a vše půjde bez problémů, ale během rozhovoru ho zabije. Chrono není rozhovoru těch dvou přítomen a neví o čem ti dva mluvili. Majorova smrt znovu vyvolá Chronovy výčitky.

Chrono se spolu s Jubeiem vrací do Ishbalu. Další den se dozvídá že Ishbal zaútočí na město a pevnost Tsubatu, patřící Arcadijskému království. On se má účastnit. Během cesty do Tsubaty zuří boře a do Chronovi lodě udeří blesk. Chrono padá do moře a ishbalským se ho nepovede vylovit.

Chrono se probouzí až ve vesnici Austen v Arcadijském království, ale nic má amnesii. Zde nějakou dobu zůstane. Po dobu jeho bezvědomí se o něho starala mladá dívka Azmaria. Po probuzení bydlí u její babičky. Dobré vztahy má i s Wedgem, který ho našel. Chrona si oblíbí Azmariin bratr Joshua, který pak těžce nese Chronův odchod a uteče do starých ruin nedaleko Austenu. Chrono ho poté musí zachraňovat. Pak odejde do Arcadie, protože se zatím na má stále amnesii a myslí si, ťe v Arcadii si na něco vzpomene. Doprovází ho Azmaria, které zřejmě velmi přirostl k srdci. Podle pozdějšího děje to vypadá že je to oboustrané.

V Arcadii se Chrono setkává s Genjim. Ten Chrona uvězní a později vymění za dva Arcadijské důstojníky. Chrono se přes Tsubatu a Asen dostává zpět do Ishbalu. Pomalu si začíná vzpomínat, ale plně mu oživí paměť až Crost, když ho dovede do Xenotime. Chrono hned pochopí, proč zapomněl a začne přemýšlet nad svými činy. Poprvé začne přemýšlet o zradě, ale zavrhne ji. Teprve po rozhovoru s plukovníkem Rythuou (který převzal po Chronově zmizení Overkills) se rozhodne zradit.

Chrono, Rythuo a overkills v noci vtrhnou do císařského sálu, aby císaře unesli a ukončilli války, které Ishbal vede. Naleznou pouze rozkládající se mrtvolu a do zad jim vpadne Crost, kterého doprovází císařova žena, jeho milenka.

Chrono, Rythuo a jediný přeživšíčlen overkills, Marth, nakonec díky oběti neznámého člena této přepadové jednotky uniknou. Dostanou se na východní kontinent. Zde dokážou za pomoci žoldnéřů pod vedením Gilberta získat panství, které kdysi patřilo Talusovi (Chrono o něm slyšel v Korinu), bratrovi mrtvého Alucarda. To bylo po Talusové smrti obsazeno Sorou, ishbalským agentem. Sora je vyhnán. Při útěku oznámí Chronovi a Rythuovi, že se Crost chystá napadnout Austen. Ti mu nevěří. Po obsazení Talusova panství rupnou Marthovi nervy a napadne Rythua. Je přitom zraněn a je v bezvědomí.

Nyní se Chrono a Rythuo připravují na obranu. Z toho důvodu musí Chrono sehnat žoldáka Ridleyho, který může sehnat lidi k obraně proti Ishbalu. Ridley je na nedaleké hoře a přijme Chronovu nabídku.

Brzy po přichází zprávy že Ishbal vyslala vojska na Austen. Chrono a Rythuo vytáhnou Austenu pomoci. V nastalé bitvě je ishbalská armáda vedená kapitánem Kazumou poražena spojenou Arcadijskou (vede ji Genji) a žoldnéřskou armádou (vede ji Chrono) poražena. Během boje se Chrono dozví že Crost je někde v okolí. Od umírajícího vojáka se pak dozví že je v nedalekých ruinách (jde o ty samé co do nich utekl Joshua, když Chrono odcházel z Austenu).

Rythuo zůstává chránit Austen a Chrono se vydává za Crostem. Crost v ruinách vyvolá Isabel, jednoho ze čtyř služebníků. Ta mu umožní utéct a zničí na jeho rozkaz Austen. Umírá přitom i Rythuo a obyvatelé Austenu, včetně Azmarii. Pro Chrona je to těžká rána a zprvu tomu nechce věřit. V zničeném Austenu se setkává s Tearem, dalším služebníkem. Ten ho vezme ke králi Fabulexu, Kamuiovi.

S Kamiom sa dohodnú na tom, že zatiaľ čo Kamui odíde pomôcť Arcadii s obranou kontinentu, Chrono nájde daľšieho Služobníka(Tu si budete môcť vybrať, či ženu Celsiu, alebo muža Velafora) , a potom s ním a s jeho armádou zaútočí na Ihsbal. Tam bojuje s Crostom a po jeho porážke sa do deja priženie Berion, ktorý vyhlási, že je boží posol a prorok a že prišiel vyhľadiť ľudstvo. Pri Berionovej návšteve sa taktiež dozvieme, že služobníci sú padlí anjeli. Nich to prekvapí, kedže si nič z predchádzajúceho života nepamätajú.

Berion podľa Chronových slov roztrhná na kusy Crosta, ktorý na Beriona zaútočil, iba pohybom prstov. Berion je taký silný, že Chronovi a Crostovi služobníci nevedia použiť svoje schopnosti. Po boji Chrosta s Berionom (190 HP), Berion vyhlási, že ho Chrost iba škriabol, a uteká portálom do inej dimenzie, zrejme neba.

Chrono nasleduje Beriona do neba, prebije sa cez nepriateľov vrátane Berionovho mazlíčka Murdoka a nakoniec bojuje s Berionom, ktorý sa premenil na nejakého netvora.

Po boji je Berion oslabený, ale stále bojaschopný. Do jeho boja však zasiahne tajomný hlas (zrejme boh, lebo Berion ho oslovil "stvořiteli"). Boh vyhlási, že ak je čo aj len jeden človek taký ako Chrono, ktorý sa snaží zabrániť zničeniu rasy plnej ľudí, ktorý sa navzájom zabíjajú, tak že im dá ešte šancu. Berion potom odchádza s tým, že povie Chronovi, že už nie je cesta preč, a v nebi ostane navždy. Hra končí záverečnými titulkami a rozhovorom Chrona s jeho služobníkom.

Chrono se objevil i ve hře Forbidden Saga. Lze ho potkat v královském paláci, kde stojí u okna. Pokud s ním Lance (hlavní postava) promluví, poví mu svůj příběh. Z jeho vyprávění vyplývá že se po událostech v Broken Hearts nemůže zbavit výčitek svědomí a těžce nese ztrátu všech, které měl rád. Nakonec byl přijat do služeb Malaberdu. Nakonec řekne Lancovi že chce být sám a víc už neřekne.

Magic Root

Tento článek je příliš stručný nebo neobsahuje důležité informace.
Můžete pomoci tím, že jej vhodně rozšíříte.